Porady
Emisja hałasu silników zaburtowych

Poziom głośności określa norma EN ISO 14509. Wymogi, którym podlegają takie produkty, są zawarte w Dyrektywie 94/25/EC oraz 2003/44EC. Każdy producent silników jest zobowiązany załączać do silnika deklarację zgodności z tymi dyrektywami (w tym również m.in. z normą określającą dopuszczalny poziom emitowania hałasu. Do każdego naszego silnika taki dokument jest załączany.

 

S5 Box